Rejestracja

Rejestracja

Rejestracja na język obcy dla semestru pierwszego z naboru 2020/21
jest aktywna od 26.09.2020r.:

      > do 13.10.2020 dla studiów stacjonarnych
      > do 26.10.2020 dla studiów niestacjonarnych

Studenci łódzkich kierunków dokonują obowiązkowej rejestracji na język obcy TUTAJ