Rejestracja

Rejestracja

Rejestracja na język obcy dla semestru pierwszego z naboru zimowego 2021 r. będzie aktywna od 11.01 do 28.02.2021r.

Studenci łódzkich kierunków dokonują obowiązkowej rejestracji na język obcy TUTAJ