Lektorat tradycyjny

Lektorat tradycyjny

  • O lektoracie SAN Łódź
  • Jezyki do wyboru

 ROK AKADEMICKI 2020-21

LEKTORAT DLA GRUP STACJONARNYCH

CHARAKTERYSTYKA

FORMA ZAJĘĆ

GODZINY ZAJĘĆ

FORMA ZALICZENIA

Zajęcia językowe odbywają się od poniedziałku do piątku według planu dla danego kierunku.

Spotkania raz bądź dwa razy w tygodniu.

Według planu kierunku.

Ustalana indywidualnie z lektorem prowadzącym grupę. Na ostatnim semestrze nauki języka obowiązuje egzamin końcowy (ustny i pisemny)

 

 

Centrum Językowe MULTI Language Center w roku akademickim 2020-21 organizuje lektorat tradycyjny z języka:

  • ANGIELSKIEGO
  • ROSYJSKIEGO
  • NIEMIECKIEGO
  • HISZPAŃSKIEGO
  • FRANCUSKIEGO

Podstawą utworzenia grupy z danego języka na wybranym poziomie jest zgłoszenie się min. 25 kandydatów. Możliwość wyboru danego języka zależy od kierunku i trybu.