Angielski on-line

Angielski on-line

  • O kursie
  • Logowanie

ROK AKADEMICKI 2020-21

CHARAKTERYSTYKA

Samodzielna praca z materiałem dydaktycznym, zamieszczonym na platformie językowej LINGUA.

Na studiach I-go stopnia materiał podzielony jest na dwa poziomy: podstawowy i średni (wybór poziomu następuje podczas rekrutacji); na studiach II-go stopnia - kurs specjalistyczny.
Na każdym semestrze obowiązuje z góry określona ilość Lekcji do ukończenia.
Link do platformy, login i hasło przekazywane są mailowo jako potwierdzenie rejestracji na kurs. Potwierdzenia wysyłane są po zakończeniu rekrutacji językowej - ok. połowy października

Konta użytkowników semestru pierwszego tworzone są na początku listopada.


GODZINY ZAJĘĆ

Brak. Godziny pracy z obowiązującym materiałem reguluje student we własnym zakresie. Materiał za dany semestr musi zostać ukończony do wskazanej daty - widocznej po zalogowaniu na platformie LINGUA . W przeciwnym razie następuje utrata terminu pierwszego.


FORMA ZALICZENIA

Przejście wszystkich, obwiązujących Lekcji na danym semestrze na min. 65% gwarantuje ocenę dostateczną (3).

Podejście do dodatkowego testu (pisemnie, stacjonarnie poza platformą) umożliwia otrzymanie oceny dobrej (4, 4+) lub
bardzo dobrej (5).

Wpisy udzielane są przez prowadzącego bezpośrednio do Wirtualnego Dziekanatu.

Szczegóły dotyczące zasad zaliczeń semestralnych znajdują się w osobnym Regulaminie dostępnym na platformie LINGUA po zalogowaniu oraz na niniejszej stronie w zakładce Regulamin. Możliwość wyboru danego języka zależy od kierunku i trybu.

 

Logowanie na kurs odbywa się poprzez stronę:
http://alfa.pao.pl/lingua/login/index.php

Login to numer albumu studenta (np. 12121), hasło to 7 cyfr numeru PESEL + pierwsza mała litera imienia matki studenta (9404167a).

Instrukcja ta znajduje się także na stronie do logowania. Po zalogowaniu się na swoje konto LINGUA należy samodzielnie zapisać się na odpowiedni kurs. Wybór kursu musi być zgodny ze zgłoszeniem dokonanym w trakcie rekrutacji językowej tzn. zgodny z kierunkiem oraz trybem, a na studiach I-go stopnia, także z poziomem.