Lektoraty semestr letni 2021

Lektoraty semestr letni 2021

INFORMACJE OGÓLNE dotyczące lektoratu z języka obcego w semestrze letnim 2021

1. Plan zajęć językowych dla semestrów: 2,4,6 [grupy tradycyjne] wraz z kodami MS Teams można pobrać TUTAJ
2. Grupy online na platformie LINGUA zaczynają kursy 15 marca 2021r. Semestry 2,4 i 6 kontynuują naukę wg. ustaleń z poprzednich semestrów. Studenci studiów niestacjonarnych z naboru zimowego 2021, którzy wybrali język angielski, niemiecki lub rosyjski w formie kursu online zostaną poinformowani o sposobie logowania, terminach i warunkach zaliczenia w osobnej wiadomości. Informacja zostanie wysłana przed 15.03. [po zakończeniu rekrutacji językowej] na wskazany w językowym formularzu rekrutacyjnym adres e-mail.
3. Logowanie do platformy językowej LINGUA odbywa się poprzez stronę:http://lingua.swspiz.pl/moodle/login/index.php
Loginem jest numer indeksu, hasłem: 7 pierwszych cyfr nr pesel połączone z pierwszą literką imienia matki (proszę użyć małej litery)  np. 0606904a
Na platformie znajdują się materiały dydaktyczne wymagane do zaliczenia danego semestru, regulamin uczestnictwa zawierający zasady zaliczenia przedmiotu oraz ogłoszenia o terminach testów i zaliczeń.
Po zalogowaniu należy samodzielnie wybrać kurs i jego poziom. Przypominamy:
- studenci studiów niestacjonarnych, którzy wybrali język angielski, proszeni są o wybranie kategorii o nazwie: Angielski kurs on-line, semestr 2,4,6,8 - lato 2020_21
- studenci studiów niestacjonarnych, którzy wybrali język niemiecki, proszeni są o wybranie kategorii o nazwie: NIEMIECKI
- studenci studiów niestacjonarnych, którzy wybrali język rosyjski, proszeni są o wybranie kategorii o nazwie: ROSYJSKI

UWAGA! Konta na platformie LINGUA dla studentów rozpoczynających właśnie naukę w SAN są nadal tworzone. Prosimy o chwilę cierpliwości. Informujemy jednocześnie, że późniejsze logowanie nie będzie maiło wpływu na zaliczenie przedmiotu.

mgr Agnieszka Kaflińska
mgr Magdalena Sobocińska
mgr Adam Panaszek
dr Dorota Wiśniewska
mgr Katarzyna Pośpieszyńska
mgr Dorota Wieczorek