Lektoraty semestr zimowy 2021-22

Lektoraty semestr zimowy 2021-22

JĘZYKI OBCE INFORMACJE DLA STUDENTÓW ŁÓDZKICH

STUDIA STACJONARNE

Zajęcia językowe na studiach niestacjonarnych odbywają się na pierwszych czterech semestrach i są obowiązkowe niezależnie od kierunku studiów!!!

Zajęcia lektoratowe dla studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych rozpoczynamy od 26 października, wynika to z konieczności utworzenia grup i przeprowadzenia testu poziomującego z języka angielskiego. Test poziomujący otrzymacie Państwo  do 10 października  i będziecie mieli minimum trzy dni na ich odesłanie na podany w instrukcji adres mailowy, jednak nie później niż 13 października.

Do wyboru macie Państwo język angielski, niemiecki, hiszpański i rosyjski. W razie wyboru języka niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego prosimy o zaznaczenie wybranego języka w otrzymanym dokumencie. Niemniej jednak bardzo prosimy również o wykonanie testu z języka angielskiego. W razie małego zainteresowania danym językiem będziemy mogli na podstawie wykonanego testu z języka angielskiego przypisać Państwa do właściwej grupy.

Zajęcia językowe realizowane będą na teamsach  po pierwszym, drugim i trzecim semestrze otrzymywać będziecie Państwo zaliczenie z oceną a po czwartym semestrze będzie przeprowadzony egzamin. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane będą zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Zwolnienia z lektoratów są możliwe tylko na podstawie egzaminów certyfikatowych zdanych na poziomie B2 lub zaliczeń lektoratu na innej uczelni. Posiadany dokument nie zwalnia z obowiązku zapisania się na lektorat z języka obcego. Dokument ten powinien być okazany lektorowi, do którego student został przypisany.

Studenci pierwszego semestru filologii angielskiej muszą wybrać inny język niż język angielski.

Zajęcia lektoratowe dla studentów trzeciego semestru studiów stacjonarnych rozpoczynamy od 25 października zgodnie z planem zajęć.

STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia językowe na studiach niestacjonarnych odbywają się na pierwszych czterech semestrach i są obowiązkowe niezależnie od kierunku studiów!!!

Drodzy studenci PIERWSZEGO SEMESTRU do 15 listopada otrzymacie Państwo szczegółową instrukcję logowania się do platformy językowej. Do wyboru będziecie mieli następujące języki: angielski, niemiecki, hiszpański i rosyjski. Zajęcia na platformie językowej należy zrealizować do ostatniego dnia zajęć przewidzianym w każdym semestrze.

PO ZREALIZOWANIU WSZYSTKICH ZAJĘĆ  PRZEWIDZIANYCH DLA DANEGO MODUŁU NA MINIMUM 60% OTRZYMUJECIE PAŃSTWO ZALICZENIE  Z OCENĄ ZGODNIE ZE SCHEMATEM:

60% - 75% ocena dostateczna

75% - 79% ocena dostateczna plus

80% - 85% ocena dobra

86% - 89% ocena dobra plus

90% - 100% ocena bardzo dobra

I TYM SAMYM ZALICZENIE LEKTORATU ZA DANY SEMESTR NAUKI.

Zwolnienia z lektoratów są możliwe tylko na podstawie egzaminów certyfikatowych zdanych na poziomie B2 lub zaliczeń lektoratu na innej uczelni. Posiadany dokument nie zwalnia z obowiązku zapisania się na lektorat z języka obcego. Dokument ten powinien być okazany lektorowi, do którego student został przypisany.

Studenci pierwszego semestru filologii angielskiej muszą wybrać na platformie inny język niż język angielski.

 

STUDENCI TRZECIEGO SEMESTRU

Zajęcia na platformie językowej będziecie Państwo mogli rozpocząć od 15 listopada. Logowanie na platformę językową pozostaje dla Państwa bez zmian.

Zajęcia na platformie językowej należy zrealizować do ostatniego dnia zajęć przewidzianym w każdym semestrze.

PO ZREALIZOWANIU WSZYSTKICH ZAJĘĆ  PRZEWIDZIANYCH DLA DANEGO MODUŁU NA MINIMUM 60% OTRZYMUJECIE PAŃSTWO ZALICZENIE  Z OCENĄ ZGODNIE ZE SCHEMATEM:

60% - 75% ocena dostateczna

75% - 79% ocena dostateczna plus

80% - 85% ocena dobra

86% - 89% ocena dobra plus

90% - 100% ocena bardzo dobra

I TYM SAMYM ZALICZENIE LEKTORATU ZA DANY SEMESTR NAUKI.

 

Łódzki zespół Studium Języków Obcych:

- język angielski: mgr Magda Sobocińska msobocinska@san.edu.pl

- język angielski :mgr  Agnieszka Kaflińska akaflinska@san.edu.pl

- język niemiecki: mgr Danuta Szymczakowska dszymczakowska@san.edu.pl

- język rosyjski: mgr Dorota Wieczorek dwieczorek@san.edu.pl

- język angielski: dr Dorota Wiśniewska dwisniewska@san.edu.pl