Kursy komercyjne - oferta

Kursy komercyjne - oferta

Zapraszamy do zapoznania się ofertą kursów komercyjnych na semestr zimowy 2020/21.

Kurs języka polskiego "PO POLSKU BEZ BŁĘDU" Poziom B1

PODSTAWOWE INFORMACJE O KURSIE:
"Po polsku bez błędu" Poziom: B1
UWAGA: oferta nie jest skierowana do osób, które uczestniczyły w kursie w edycji wrześniowej 2020 r.

Czas trwania: od 1.12.2020 r. do 10.03.2021 r.
Egzamin z języka polskiego: 10.03.2021 r.
Ilość godzin: 65
Grupy: 5-11 osób

Cena kursu:
*dla studentów SAN: 890 PLN
  [Promocja Early Bird! Przy rejestracji na kurs do 14 listopada - cena 690 PLN]
*dla osób z zewnątrz: 1200 PLN

PROMOCJA "Poleć kurs znajomemu"
Student, który poleci kurs osobie z zewnątrz, otrzyma rabat w wysokości 50 PLN za każdego poleconego uczestnika. Osoba z polecenia studenta otrzyma również cenę dla studentów, czyli 890 PLN zamiast 1200 zł. Zgłoszenie polecenia należy wysłać na adres multi@san.edu.pl przed dokonaniem płatności.Zapisy: www.event.san.edu.pl
Termin zapisów na kurs: od 30.10.2020 do 30.11.2020 r.
Kontakt: dwieczorek@san.edu.pl lub multi@san.edu.pl

Na kurs składa się z 15  spotkań z lektorem via MS TEAMS raz w tygodniu we wtorek w godz. 18.00-19.00 oraz 15 lekcji na platformie LINGUA. Razem 65 godzin. Ważne! Uczestnicy kursu zwolnieni są z opłaty za egzamin.

Daty spotkań TEAMS:
grudzień 2020: 1; 8; 15; 22; 29
styczeń 2021: 5; 12; 19; 26
luty 2021: 2; 9; 16; 23
marzec 2021: 2; 9

INTENSYWNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW
„Po polsku bez błędu”
Poziom B1

Kurs na poziomie B1 składa się z 15 trzygodzinnych modułów tematycznych na poziomie B1 realizowanych na platformie LINGUA (w tym bezpłatny moduł powtórzeniowy i egzamin) oraz 20 godzin konwersacji z lektorem w aplikacji TEAMS. Program dostosowany jest do potrzeb studentów cudzoziemców, którzy nie brali udziału w kursie wrześniowym, rozpoczęli studia w języku polskim, ale zbyt niski poziom języka utrudnia im studiowanie i zauważają u siebie braki w posługiwaniu się językiem polskim. Program kursu jest zgodny z wymaganiami ESOKJ. Na kursie opanujesz leksykę i gramatykę z zakresu B1, nauczysz się formułować wypowiedzi ustne i pisać prace zaliczeniowe. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem polskim na studiach. Kurs kończy się egzaminem z języka polskiego na poziomie B1 (dla uczestników kursu egzamin jest bezpłatny).


ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE, NALEŻY:

1. zapisać się na kurs przez stronę: www.event.san.edu.pl;
2. wypełnić ankietę uczestnika kursu;
3. zapoznać się z informacją o kursie;
4. przelać opłatę za kurs w kwocie wskazanej w cenniku;

CENNIK KURSU:

*dla studentów SAN: 890 PLN
  [Promocja przy potwierdzonej rejestracji na kurs do 14 listopada - cena 690 PLN]
*dla osób z zewnątrz: 1200 PLN

PROMOCJA "Poleć kurs znajomemu"
Student, który poleci kurs osobie z zewnątrz, otrzyma rabat w wysokości 50 PLN za każdego poleconego uczestnika. Osoba z polecenia studenta otrzyma również cenę dla studentów, czyli 890 PLN zamiast 1200 zł. Zgłoszenie polecenia należy wysłać na adres multi@san.edu.pl przed dokonaniem płatności.


OPŁATA ZA KURS:

1. Opłatę za kurs należy przelać na konto podane poniżej najpóźniej w terminie 3 dni od daty zapisania się na kurs.

Konto do wpłat za kurs:
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Imię i nazwisko + opłata za kurs „Po polsku bez błędu”

2. W ramach opłaty za kurs organizator zapewnia materiały do nauki polskiego oraz wszystkie dodatkowe materiały dydaktyczne.
3. Uczestnik kursu, który zapisze się na kurs polskiego, zostaje automatycznie zarejestrowany na egzamin.
4. Uczestnik kursu nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za egzamin - koszt egzaminu dla uczestników kursu wliczony jest w cenę kursu.
5. Organizator nie zwraca opłat za kurs w przypadku nieobecności na kursie, wynikającej z winy uczestnika. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko do 15.03.2021 r. w szczególnych wypadkach losowych po ich udokumentowaniu (np. choroba) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji.

CERTYFIKAT

1. Uczestnik otrzyma certyfikat o ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu wydany przez MULTI Language Center Centrum Językowe SAN Łódź. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na kursie w kontakcie z lektorem, przerobienie wszystkich modułów kursowych z wynikiem 60% oraz zaliczenie testu egzaminacyjnego z wynikiem minimum 60%.
2. W sytuacji, gdy uczestnik nie zda egzaminu końcowego z języka polskiego, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu języka polskiego.

KONTAKT

1. Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu są przekazywane uczestnikowi kursu pocztą elektroniczną na podany przy rejestracji na kurs adres e-mail.
2. Kontakt w sprawie kursu (również w języku rosyjskim): dwieczorek@san.edu.pl.