Dyżury Centrum Językowego

Dyżury Centrum Językowego

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że jednostka administracyjna Centrum Językowego z Łodzi została wcielona do jednostki językowej Filii Warszawa. W związku z tym adres multi@san.edu.pl nie będzie już dostępny do kontaktu. Koordynatorem sekcji językowej na SAN Polska zostaje mgr Konrad Maicki kmaicki@san.edu.pl

Informujemy, że w sprawach zaliczeń i wpisów prosimy o kontakt bezpośrednio z lektorem prowadzącym Państwa grupę. Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty @san.edu.pl lub via MS Teams.  

Zajęcia na SAN Łódź prowadzą: 

STUDIA STACJONARNE: 

- mgr Agnieszka Kaflińska, język angielski akaflinska@san.edu.pl
- mgr Magadalena Sobocińska, język angielski msobocinska@san.edu.pl
- dr Dorota Wiśniewska, język angielski dwisniewska@san.edu.pl 

STUDIA NIESTACJONARNE: 

- mgr Katarzyna Pośpieszyńska, język angielski online kpospieszynska@san.edu.pl
- mgr Danuta Szymczakowska, język niemiecki online dszymczakowska@san.edu.pl
- mgr Dorota Wieczorek, język rosyjski online dwieczorek@san.edu.pl