Certyfikat TOEIC

Certyfikat TOEIC

 • TOEIC L&R
 • Sesje otwarte TOEIC
 • Egzmainy TOEIC - daty, cennik
 • Rejestracja

Testy TOEIC® są formą  diagnostycznej oceny znajomości języka angielskiego. Wykorzystywane są  przez ponad 14 000 organizacji w ponad 160 krajach. Pozwalają skutecznie ocenić znajomość języka angielskiego i określić stopień skutecznej komunikacji ze współpracownikami i klientami z różnych kręgów kulturowych. TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany test z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
 • każdego roku zdaje prawie 7 000 000 kandydatów
 • jest uznawany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od testu, maksymalnie w 10 dni kalendarzowych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia testu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, 
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wynikówz interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowiCertyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowegostosowanym przez wiodących pracodawców
 • stanowi podstawę do zaliczenia lektoratu

TOEIC® mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1

TOEIC® składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik testu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja testu to przede wszystkim:

 • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
 • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
 • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
 • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym

Sesje zamknięte/ Sesje otwarte - różnica

ETS stworzył dwa rodzaje sesji egzaminacyjnych, w zależności od aktualnych potrzeb diagnostycznych:

 • Sesje zamknięte testów TOEIC® (Institutional Testing Programme): dostarczają raport wyników bez zdjęcia kandydata, do wykorzystania wyłącznie w celach wewnętrznych, w firmach, szkołach językowych, instytucjach akademickich organizujących daną sesję.
 • Sesje otwarte testów TOEIC® (Public Testing Programme): dostarczają raport wyników ze zdjęciem kandydata do wykorzystania w celach wewnętrznych i zewnętrznych, pozwala również na międzynarodowe wykorzystanie wyników testu.

Korzyści z posiadania certyfikatu TOEIC

 • Potwierdzenie poziomu językowego w procesie rekrutacji na studia
 • Potwierdzenie poziomu językowego w procesie rekrutacji zawodowej
 • Pozwala na międzynarodowe wykorzystanie wyników testu [staże, uczelnie wyższe, instytucje międzynarodowe, zatrudnienie zagranicą]
 • Do zaliczenia lektoratu/ kursu językowego [ na SAN: TOEIC zalicza cały lektorat wraz z egzaminem końcowym]
 • Do oceny potrzeb językowych
 • Do oceny postępów w nauce języka angielskiego
 • Egzaminy TOEIC zapewniają rzetelne, obiektywne i wiarygodne wyniki testów z języka angielskiego w odniesieniu do skali CEF [Poziomy Rady Europy].

Sesja otwarta zapewnia kandydatom Oficjalny Raport Wyników ze zdjęciem (zrobionym w dniu testu), który pozwala na międzynarodowe wykorzystanie wyników egzaminu. Otwarte sesje testowe są organizowane WYŁĄCZNIE w Autoryzowanym Ośrodku Testowym ETS Global.

Wyniki oraz Oficjalny Raport Wyników są wykorzystywane na całym świecie. Organizacje wymagające znajomości języka danego kandydata mogą prosić ETS Global o weryfikację wyniku w ciągu 2 lat od daty przystąpienia do testu. Każdy kandydat otrzymuje Oficjalny Raport Wyników, wydrukowany na specjalnie zabezpieczonym papierze, opatrzony zdjęciem kandydata wraz z wynikiem całkowitym oraz punktacją poszczególnych sekcji, które pokazują mocne strony kandydata, jak i obszary wymagające poprawy. Wydruk Certyfikatu jest dostępny na życzenie. Jego kolor zależy od liczby uzyskanych punktów.


Wynik testu zapewnia obiektywne i wiarygodne odniesienie do skali CEF [Europejski System Opisu Kształcenia Językowego].

Zapraszamy na egzamin w Społecznej Akademii Nauk w następujących terminach:

1. SAN Łódź, ul. Kilińskiego 98:

 • 31 styczeń 2020
 • 6 marzec 2020
 • 24 kwiecień 2020
 • 12 czerwiec 2020 - egzamin odwołany
 • 18 wrzesień 2020

 

CENY EGZAMINU TOEIC L&R:

399 PLN [dla studentów SAN];
459 PLN [ dla kandydatów z zewnątrz]

Aby zarejestrować się na egzamin TOEIC prosimy o wysłanie wiadomości na adres multi@san.edu.pl W treści prosimy o wskazanie daty egzaminu, którą są Państwo zainteresowani.